Bij inschrijving of gebruik van onze lessen en activiteiten geldt het volgende reglement:

  • Deelname aan de cursus impliceert akkoord te gaan met het reglement.
  • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten.
  • Eenieder die wenst deel te nemen aan een cursus dient een inschrijfformulier in te leveren.
  • Met voorkeursgrootte van de groep, opmerkingen en/of wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden maar als voor bepaalde tijden teveel of te weinig belangstelling is zal geschoven moeten worden.
  • Het volgen van een cursus is op eigen risico.
  • Het lesgeld dient voor de 1e tennisles te zijn overgemaakt aan de tennisschool of overhandigd te worden aan de trainer na de 1e les.
  • De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van een cursist zullen op een later tijdstip worden ingehaald.*
  • Mocht een les komen te vervallen door regen of ziekte dan wordt deze altijd ingehaald.*
  • Annuleren van een cursus is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang.
  • In alle gevallen waarin dit lesreglement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool.


*Met inhalen wordt bedoeld: dat wij de gemiste les in overleg met de leerling op een ander tijdstip, dag of in vorm van een themales aanbieden.